Sprutbetong

KURSINBJUDAN SPRUTBETONG

Härmed vill vi på Abeis Konsult AB erbjuda dig och dina kollegor att delta i Projektanpassad sprutbetongkurs enligt Trafikverkets krav, ”Projektcertifiering”. Kursen pågår under fem dagar och behandlar grundläggande principer för sprutbetongteknik.

PLATS: Kursen äger rum i  Stockholm och Göteborg samt efter överenskommelse.

TID: Efter överenskommelse

KURSLEDARE:  Hossein Khodaverdian har mer än 23 års erfarenhet av olika arbeten inom tunnel och anläggning. Åke Thorsén med över 20 års erfarenhet från Cementa ansvarar för cementfrågor, betongproportionering och materialegenskaper.

PROGRAM

Dag 1 08:00 – 16.00. Betongteknologi, material, materialegenskaper, användningsområden, m.m. De teoretiska ämnena är baserade på relevant facklitteratur. 

Dag 2, kl 08:00 – 16.00.  Andra dagen fortsätter kursen med sprutteknik, olika metoder, användningsområde, betongproportionering mm.

Dag 3, kl 08:00 – 16.00. Den tredje dagen kommer deltagarna att spendera tiden på labb, testa olika egenskaper hos material till sprutning, bland annat provning av hållfasthet i tidig ålder, utvaskningsprover m.fl. 

Dag 4. kl 08:00 – 16:00.  4:e dagen behandlas projektspecifika krav och tillämpning av de teoretiska delarna samt arbetsmiljöfrågor dels de allmänna, dels sprutningsspecifika frågor.

Dag 5, kl 08:00 – 16:00. Femte och sista dagen ägnas åt workshop och förslag till förbättringar. 

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid godkänt resultat får deltagarna ett kursintyg som visar att man har uppfyllt kraven i enlighet med utbildningsplanen; ”Sprutning med sprutbetong” inom Trafikverket.

Vi på Abeis Konsult AB har hög kompetens och god pedagogisk förmåga, vilket medför att kursdeltagarna på ett enkelt och begripligt sätt kommer att förstå kopplingen mellan teori och praktik, i avsikt att erhålla ett kvalitativt, effektivt och ekonomiskt sprutningsarbete.

För kursanmälan Klicka här.

För ytterligare information vänligen kontakta Hossein Khodaverdian: tel : 072-0084940 eller e-mail: hossein@abeis.se

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.