Abeis Konsult AB bildades 2015 och är godkänd utbildare av Svenska Betongföreningen samt ackrediterat att leverera utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner. Efter genomförd utbildning kan kursdeltagare ansöka om certifiering hos Svenska Bergteknikföreningen, https://www.svbergteknik.se/bergarbetarutbildningar. Abeis är ett specialistföretag inom utbildning, bergförstärkning och undervattensbetong. Företaget arrangerar och utför projektcertifieringskurser inom injektering, bultsättning samt sprutbetong. Abeis tillhandahåller även teknisk specialisttjänster inom planering, utbildning och utredning av olika projekt inom områdena sprutbetong, injektering, bultsättning och härdplast. För att ge en mer heltäckande service till våra kunder samarbetar Abeis med flera specialistföretag i branschen.

Experter på sprutbetong, injektering och bultsättning

ABEIS Konsult AB är ackrediterat av Svenska Bergteknikföreningen och godkänd utbildare av Svenska Betongföreningen. Vi genomför utbildningar för projektcertifiering i sprutbetong, injektering och bultsättning.

Vi genomför utbildningar i:

 • Svenska Bergteknikföreningens projektcertifiering för injektering, sprutbetong och bultsättning
 • Svenska Betongföreningen inom ämnet sprutbetong
 • Enskilda kurser för högskolor och ingenjörer
 • Sprutbetong och proportionering för betongtillverkare
 • Sprutbetong för reparationsarbeten
 • Injektering inkl. förinjektering och efterinjektering för entreprenörer
 • Intensivkurser inom sprutning
 • Intensivkurser inom injektering 
 • Bultsättning för bergförstärkning
 • Härdplast
 • service1
  Abeis Konsult AB erbjuder sina expertkunskaper vid projektering, kontroll och certifieringsutbildning av personal.
 • service2
  Isaac Johnson från England var den som anses vara portlandcementets uppfinnare.
 • service3
  Kursdeltagare som genomgått vår kurs i projektcertifiering för injektering.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.