Abeis Konsult AB bildades 2015 och är ackrediterat att leverera utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner. Efter genomförd utbildning kan kursdeltagare ansöka om certifiering hos Svenska Bergteknikföreningen, https://www.svbergteknik.se/bergarbetarutbildningar. Abeis är ett specialistföretag inom utbildning, bergförstärkning och undervattensbetong. Företaget arrangerar och utför projektcertifierings kurser inom injektering, bultsättning samt sprutbetong. Abeis tillhandahåller även teknisk specialist tjänster inom planering, utbildning och utredning av olika projekt inom områdena sprutbetong, injektering samt bultsättning För att ge en mer heltäckande service till våra kunder samarbetar Abeis med flera specialistföretag i branschen.

Experter på sprutbetong, injektering och bultsättning

ABEIS Konsult AB är ackrediterat av Svenska Bergteknikföreningen och genomför utbildningar för projektcertifiering i sprutbetong, injektering och bultsättning.

Vi genomför utbildningar i:

 • Svenska Bergteknikföreningens projektcertifiering för injektering
 • Svenska Bergteknikföreningens projektcertifiering för sprutbetong
 • Svenska Bergteknikföreningens projektcertifiering för bultsättning
 • Enskilda kurser för högskolor och ingenjörer
 • Sprutbetong och proportionering för betongtillverkare
 • Sprutbetong för reparationsarbeten
 • Injektering inkl. förinjektering och efterinjektering för entreprenörer
 • Intensivkurser inom sprutning
 • Intensivkurser inom injektering 
 • Bultsättning för bergförstärkning
 • service1
  Abeis Konsult AB erbjuder sina expertkunskaper vid projektering, kontroll och certifieringsutbildning av personal.
 • service2
  Isaac Johnson från England var den som anses vara portlandcementets uppfinnare.
 • service3
  Kursdeltagare som genomgått vår kurs i projektcertifiering för injektering.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.