Bultsättning

KURSINBJUDAN BULTSÄTTNING

Härmed vill vi på Abeis AB erbjuda dig och dina kollegor att delta i Projektanpassad bultsättningskurs enligt Svenska Bergteknikföreningens krav, ”Projektcertifiering”. Kursen pågår under en dag och behandlar grundläggande principer för bultsättning.

PLATS: Kursen äger rum i  Stockholm och Göteborg samt efter överenskommelse.
TID: Nästa kurs meddelas senare.
KURSLEDARE:
  • Hossein Khodaverdian har mer än 23 års erfarenheter som entreprenör, teknisk ansvarig, projekt ledning mm. inom tunnel/anläggningar och gruvor. Han talar om grundläggande principer inom bultsättningsteknik samt utförande.
  • PROGRAM
DAG 1. Kl 08:00 – 16:00Behandling av bultsättningsteknik, ingående delmaterial, utförande, säkerhet och arbetsmiljö. Praktiska övningar där deltagarna på egen hand får tillfälle att prova bultsättning i berg.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid godkänt resultat erhåller kursdeltagaren ett kursintyg som visar att man har uppfyllt kraven i enlighet med utbildningsplanen; Bultsättning inom Svenska Bergteknikföreningen.

Vi på Abeis AB har hög kompetens och god pedagogisk förmåga, vilket medför att kursdeltagarna på ett enkelt och begripligt sätt kommer att förstå kopplingen mellan teori och praktik, i avsikt att erhålla ett kvalitativt, effektivt och ekonomiskt injekteringsarbete.

Klicka på länken nedan för att fylla i blanketten för kursansökan för den valda certifieringskursen och praktisk erfarenhet.

Kursansökan

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.