Injektering

KURSINBJUDAN INJEKTERING

Härmed vill vi på Abeis AB erbjuda dig och dina kollegor att delta i Projektanpassad injekteringskurs enligt Svenska Bergteknikföreningens krav, ”Projektcertifiering”. Kursen pågår under tre dagar och behandlar grundläggande principer för injekteringsteknik.
PLATS: Kursen äger rum i  Stockholm och Göteborg samt efter överenskommelse.
TID: Nästa kurs meddelas senare.
KURSLEDARE:
  • Magnus Zetterlund har jobbat som projekteringsansvarig för injekteringsarbetena på Förbifart Stockholm och kommer att diskutera tankarna bakom konceptet och kopplingarna till teorin.
  • Hossein Khodaverdian har mer än 23 års erfarenheter som entreprenör, teknisk ansvarig, projekt ledning mm. inom tunnel/anläggningar och gruvor. Han talar om grundläggande principer inom injekteringstekniken samt utförande.
  • Åke Thorsén med över 20 års erfarenhet från Cementa, ansvarar för cementfrågor och materialegenskaper.
    PROGRAM
DAG 1. Kl 08:00 – 16:00 Behandling av injekteringsteknik, ingående delmaterial, bruksegenskaper, användning av MWD, utförande m.m. De teoretiska ämnena är baserade på relevant facklitteratur.
DAG 2 Kl 08:00 – 16:00. Praktiska övningar där deltagarna på egen hand får tillfälle att prova injekteringsbruk med olika egenskaper och sedan redovisa resultaten i form av en kvalitetskontroll.
DAG 3. Kl 08:00 – 16:00. Behandlas arbetsmiljöfrågor, dels de generella som berör allt underjordsarbete, dels ”injekteringsspecifika arbetsmiljöfrågor”. Vidare avhandlas ”möjliga effektiviseringsmetoder”, där deltagarna på ett aktivt sätt kommer att diskutera för– och nackdelar med dessa.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid godkänt resultat erhåller kursdeltagaren ett kursintyg som visar att man har uppfyllt kraven i enlighet med utbildningsplanen; Berginjektering inom Svenska Bergteknikföreningen.

Vi på Abeis AB har hög kompetens och god pedagogisk förmåga, vilket medför att kursdeltagarna på ett enkelt och begripligt sätt kommer att förstå kopplingen mellan teori och praktik, i avsikt att erhålla ett kvalitativt, effektivt och ekonomiskt injekteringsarbete.

Klicka på länken nedan för att fylla i blanketten för kursansökan för den valda certifieringskursen och praktisk erfarenhet. Kursansökan

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.