Injektering

Utbildningen avser både teoretiska och praktiska moment för att lära sig om och få en förståelse för injekteringsteori, design, teknik, utrustning och material.

Utbildningens mål är att säkerställa att personer som arbetar med injektering har förståelse och erforderliga kunskaper för att utföra de olika delar som ingår i detta arbete med god kvalitet, samt ha uppnått kunskapskraven och handhavandekraven i utbildningens samtliga delmoment. Efter genomgången utbildning ska deltagaren vara införstådd med de risker som finns vid injekteringsarbeten, vilket ger förutsättningar för att utföra injekteringsarbeten med god arbetsmiljö.

För att erhålla certifiering för att arbeta som injekterare krävs:

Att utbildningens alla delmoment är genomförda, inklusive praktiska moment

Godkänt resultat på kunskapsprov

Minst 2 månaders praktiskt arbete de senaste 3 åren (styrkt med intyg om praktisk

erfarenhet)

För att erhålla certifiering som byggledare eller arbetsledare för injekteringsarbete krävs:

Att utbildningens alla delmoment är genomförda, inklusive praktiska moment

Godkänt resultat på kunskapsprov

Minst 2 års erfarenhet de senaste 5 åren där injekteringsarbete har ingått som en del (styrkt med intyg om erfarenhet)

Certifieringen utfärdas av Svenska Bergteknikföreningen eller av ett certifieringsorgan som har utsetts av föreningen.

All undervisning är lärarledd.

Programmet fastställs tillsammans med klienter och anpassas till aktuella projektet.

För ytterligare information vänligen kontakta Hossein Khodaverdian