Sprutbetong

Utbildningen avser både teoretiska och praktiska moment för att lära sig hantera en

sprutbetongrobotutrustning, samt få en förståelse för hur materialet betong fungerar

tillsammans med underlaget som kan bestå av berg, tidigare sprutad betong eller andra material som t.ex. inklädnadsduk.

Utbildningens mål är att säkerställa att personer som arbetar med sprutbetong har förståelse och erforderliga kunskaper för att utföra de olika delar som ingår i detta arbete med god kvalitet, samt ha uppnått kunskapskraven och handhavandekraven i utbildningens samtliga delmoment.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren vara införstådd med de risker som finns vid sprutbetongarbeten, vilket ger förutsättningar för att utföra sprutbetongarbeten med god arbetsmiljö.

För att erhålla certifiering för att arbeta som sprutbetongoperatör krävs:

Att utbildningens alla delmoment är genomförda, inklusive praktiska moment

Godkänt resultat på kunskapsprov

Minst 2 månaders praktiskt arbete de senaste 3 åren (styrkt med intyg om praktisk

erfarenhet)

Godkänt resultat på praktiskt prov (sprutbetongsimulator)

För att erhålla certifiering som byggledare eller arbetsledare för sprutbetongarbete krävs:

Att utbildningens alla delmoment är genomförda, inklusive praktiska moment

Godkänt resultat på kunskapsprov

Minst 2 års erfarenhet de senaste 5 åren där sprutbetongarbete har ingått som en del

(styrkt med intyg om erfarenhet)

Godkänt resultat på praktiskt prov (sprutbetongsimulator)

Certifieringen utfärdas av Svenska Bergteknikföreningen eller av ett certifieringsorgan som har utsetts av föreningen.

All undervisning är lärarledd.

Programmet fastställs tillsammans med klienter och anpassas till aktuella projektet.

För ytterligare information vänligen kontakta Hossein Khodaverdian