Utbildningar

Utbildningar och examination

Utbildningar och examination

 

Abeis konsult är ackrediterat att leverera utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner. Efter genomförd utbildning kan kursdeltagare ansöka om certifiering hos Svenska Bergteknikföreningen.

Klicka på länken nedan för att fylla i blanketten för kursansökan för den valda certifieringskursen och praktisk erfarenhet.

Kursansökan

Krav på utbildningsgivare och utbildare.

För att erbjuda utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner krävs:

 1.  Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen
 2.  Godkänt utbildningsmaterial
 3. Godkända utbildare

För att ett företag som utbildningsgivare ska ha möjligheten att erbjuda kurser enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner krävs att dessa är medlemmar i föreningen. Ansökan om medlemskap sker på föreningens hemsida. Medlemskap kan sökas av företag som är registrerade i Sverige och bedriver dokumenterad verksamhet inom det bergtekniska området.En utbildare ska ha huvudansvaret för genomförandet av utbildningen. Denna ska vara anställd hos ett företag som är medlem i föreningen. Övriga utbildare som medverkar vid utbildningen behöver inte ha en anställning hos ett företag som är medlemmar i föreningen.

 
– SPRUTBETONG
 • Projektcertifiering
 • Intensivkurs för projekt, bygg och arbetsledning
 • Intensivkurs för betongtillverkare
 • Sprutbetongkurs för reparationsarbete
– INJEKTERING
 • Projektcertifiering
 • Intensivkurs för projekt, bygg och arbetsledning
 • Kurs för högskolestudenter och ingenjörer
 • Kurs för reparation med hjälp av injektering
-BULTSÄTTNING
 • Projektcertifiering

Inför bergarbetena ställs krav på projektcertifiering utbildningar med tillhörande godkända examinationer. Abeis erbjuder entreprenörer, konsulter, geologer och kontrollanter att genomgå certifieringsutbildningar i någon eller några av ovanstående kurser.  Alla kurser följer de utbildningsplaner som föreskrivs av Svenska Bergteknikföreningen.

HELA VÅRT EXPERTTEAM STÅR TILL DITT FÖRFOGANDE

Kommande kurser

 • INJEKTERING 
 • SPRUTBETONG
 • BULTSÄTTNING

KONTAKT

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.