Utbildningar

Utbildningar och examination

Abeis konsult är ackrediterat att leverera utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner. Efter genomförd utbildning kan kursdeltagare ansöka om certifiering hos Svenska Bergteknikföreningen.

Efter genomförd utbildning och godkänt kunskapsprov kan ansökan för certifiering skickas genom länken
Ansökan till certifiering

Krav på utbildningsgivare och utbildare.

För att erbjuda utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner krävs:

  1.  Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen
  2.  Godkänt utbildningsmaterial
  3. Godkända utbildare

För att ett företag som utbildningsgivare ska ha möjligheten att erbjuda kurser enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner krävs att dessa är medlemmar i föreningen. Ansökan om medlemskap sker på föreningens hemsida. Medlemskap kan sökas av företag som är registrerade i Sverige och bedriver dokumenterad verksamhet inom det bergtekniska området.En utbildare ska ha huvudansvaret för genomförandet av utbildningen. Denna ska vara anställd hos ett företag som är medlem i föreningen. Övriga utbildare som medverkar vid utbildningen behöver inte ha en anställning hos ett företag som är medlemmar i föreningen.

Våra utbildningar

SPRUTBETONG

Projektcertifiering
Intensivkurs för projekt, bygg och arbetsledning
Intensivkurs för betongtillverkare
Sprutbetongkurs för reparationsarbete

INJEKTERING

Projektcertifiering
Intensivkurs för projekt, bygg och arbetsledning
Kurs för högskolestudenter och ingenjörer
Kurs för reparation med hjälp av injektering

BULTSÄTTNING

Projektcertifiering

Inför bergarbetena ställs krav på projektcertifiering utbildningar med tillhörande godkända examinationer. Abeis erbjuder entreprenörer, konsulter, geologer och kontrollanter att genomgå certifieringsutbildningar i någon eller några av ovanstående kurser.  Alla kurser följer de utbildningsplaner som föreskrivs av Svenska Bergteknikföreningen.

SIMULATORTRÄNING

Normet har utvecklat en rad integrerade simuleringsprodukter Service, Spraying och Scaling master utbildningsvägar.