Våra experter

VÅRA CERTIFIERADE UTBILDARE

Hossein Khodaverdian

Master of Science / Executive MBA.

har ca 30 års erfarenheter som entreprenör, teknisk ansvarig, projektledning mm. inom tunnel/anläggningar och gruvor. Hossein diskuterar grundläggande principer och utförande inom sprutbetong, injektering och dess användning. Vidare ansvarar Han för genomförande av bultsättningskurser samt härdplastutbildningar. Hossein är godkänd som huvudansvarig utbildare för Abeis och ”Certified shotcrete examiner” av EFNARC.

Magnus Zetterlund (Norconsult AB)

Projekteringsansvarig

har jobbat som projekteringsansvarig för injekteringsarbetena på flera projekt bland andra Förbifart Stockholm, Västlänken m.fl. Magnus diskuterar tankarna bakom olika koncept och kopplingarna till teorin. Magnus är godkänd utbildare av Svenska bergteknikföreningen.

Åke Thorsén

Cementillverkning utbildare

med över 40 års erfarenhet med cementtillverkning, utveckling av fiberarmerad sprutbetong samt utbildning. Åke ansvarar för cementfrågor och materialegenskaper inom Abeis. Åke är godkänd utbildare av Svenska bergteknikföreningen.

Björn Unnerstad

Simulator utbildare

har ca 30 års erfarenhet inom sprutbetongmaskiner och materialtillverkning gällande betong och sprutbetong. Björn ansvarar för frågor gällande sprutbetongutrustningar samt simulatorövningar. Björn är godkänd av Svenska bergteknikföreningen samt ”Certified shotcrete examiner” av EFNARC.